Volejte martinovi: 605 267 691

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy na kanalizace a instalatéry

Co vás nejvíce na čištění kanalizací zajímá?

Kolik stojí čištění kanalizace?

Vše je účtováno přesně dle ceníku. Záleží na délce kanalizace a na prováděných činnostech.

Kolik stojí prohlídka kanalizace kamerou?

prohlídka stojí 140 Kč za každý prohlížený metr. Minimálně však 1.400 Kč doprava 350 Kč plus DPH.

Pokud je ale kanalizace ucpaná, kamera ve znečištěné vodě nic nevidí. V tom případě je nutné kanalizaci vyčistit, odsát nebo odfrézovat. To je účtováno dle ceníku.

Jaká je průměrná cena za havárii na kanalizaci?

Průměrnou cenu jsem nepočítal, ale nejčastěji provádím obyčejné čištění domovní kanalizace z hlavní revizní šachty. Většinou se jedná o novodurové potrubí ucpané vložkami a hadry. Čištění trvá cca dvě až tři minuty a většinou se jedná o potrubí do dvaceti metrů délky..V těchto případech účtuji nejčastěji:

Doprava – 350 Kč
Čištění tlakové, cca 20m x 140 Kč – 2.800 Kč
Drobná montáž – 450 Kč

Celkem – 3.600 Kč + DPH 15%

K úhradě celkem 4.140 Kč

 

Jaká je minimální cena za výjezd?

1.400 Kč plus paušál za dopravu 350 Kč a sazba DPH. Minimálně tedy 2.013 Kč.

Jaká je maximální cena za výjezd?

To nedokážu odhadnout.  Ale například kanalizace ucpaná stavební hmotou je nákladná záležitost. Nepříjemné je, že nikdy dopředu nevím co mě čeká. Nejnákladnější je asi kombinované strojní frézování s tlakovým čištěním při souběžné kontrole kanalizační kamerou. Ale to naštěstí není běžná záležitost.

Dojde při zásahu k znečištění okolí?

Ano. Zvláště u kanalizací znečištěných tukem.  Vždy se snažím postupovat tak, aby znečištění bylo co nejmenši. Přesto k znečištění dojde, I když vše odsávám.  Po velkých zásazích je nutno vymalovat, ale je to výrazně levnější než si objednat odbornou úklidovou firmu, aby zajistila místo zásahu proti znečištění.

Jak se připravit na čištění domovní kanalizace?

Je ideální, když mám volný přístup k revizním šachtám. U větších domů potřebuji kontakt na někoho kdo se v objektu dobře orientuje a má přehled kde co je. Nejlépe správce či majitele.

Jak se připravit na čištění bytové kanalizace?

Je dobré vyklidit nádobí z prostoru očekávaného čištění.. Není vhodné klást na podlahu hadry. Ty by byly namotány na spirálu. Pokud  máte uklízečku, je dobré jí objednat.. Není vhodné aby u čištění byly malé děti.

Hrozí vyplavení při čištění tlakovou vodou?

Ano. Při čištění tlakovou vodou hrozí vyplavení. Proto postupuji tak, aby k tomu nedošlo. Často použiji raději strojní čištění než tlakové. V extrémních případech ale riziko vyplavení je nutné podstoupit.  V takovém případě však zákazníka s možností vyplavení seznámím. Postupuji tak, abych měl vše pod kontrolou.

Když do ucpaného potrubí pustíte tlakovou vodu, vše vyteče a vyplaví dům?

Ano. Proto čištění provádím proti toku. Čistím tedy z čistého potrubí do ucpaného. Nikdy naopak.

Lze vyčistit tlakovou vodou svislá stoupačka 20m vysoká?

Ano. Já však tento způsob považuji za příliš rizikový. Tlakovou vodu na svislé potrubí používám vyjmečně a spíše jako dočištění po strojním frézování.

Čistíte stoupačky ze střechy?

Ano, stoupačky čistím ze střechy. Ale začínám ve sklepě. Nejprve prohlédnu ležatou kanalizaci, jestli vůbec zvládne odplavit odfrézovanou drť. Potom vyčistím patní kolena a pokusím se dostat strojní frézou co nejvýše směrem nahoru do stoupačky. Ze střechy frézuji až poté, co jsou hotové spodky.  Na závěr vyplachuji znovu spodní ležatou kanalizaci, aby drt nezůstávala v potrubí.

Vyplatí se vůbec frézovat stoupačky? Není levnější stoupačky vyměnit?

Nová odpadní trubka je levnější než jakékoliv čištění. Metr plastového potrubí stojí méně než jeho prohlídka kanalizační kamerou. Pokud je potrubí možné vyměnit bez sekání a bourání, je neekonomické ho čistit. Zazděné potrubí, kvalitně postavené a dostatečně dimenzované z pořádného pevného materiálu se vyplatí frézovat.

Jaká je životnost odfrézované kanalizace?

Poměrně dobrá. Litinové potrubí DN 100 a více vydrží dle mého názoru desítky let než znovu zaroste. Horší je to s kanalizací poddimenzovanou. Například ve třicátých letech stačila pro dřezy stoupačka DN 50. Dnes již takovýto průměr je nedostatečný a to díky myčkám a pračkám, nebo dokonce drtičům odpadu.

Kanalizační stoupačky DN 50 a 70 přesahující délku 10 metrů se nevyplatí frézovat

Jaké potrubí se čistí nejhůře?

Nejhorší je frézování svislé kanalizace malého průměru ( DN 70) s odskoky u vysokých činžovních domů nad pět pater. Zde dochází nejčastěji k problémům, škodám a ničení mého vybavení.

Jaké potrubí se čistí nejlépe?

Nejlépe se čistí potrubí ve starých rodinných domech. Většinou bývá z festovní litiny a kameniny, dobře postavené. Je radost udělat radost rodině, tím že nemusí bourat kanalizaci v celém domě.

Hrozí poškození potrubí frézou?

Hrozí. Proto nepoužívám ihned tu největší hlavici. Nespěchám a opartně potrubí frézuji postupně. Jako při vrtání. Potřebuji-li vyvrtat díru 20 mm, vyvrtám nejdříve díru 8 mm potom 12, 18 a až na závěr 20 mm. Stejné je to i s frézováním kanalizace.

Za jakých okolností dojde k poškození potrubí frézou?

Je-li potrubí standartně postavené od instalatéra, je nemožné ho při frézování rozbít. Potrubí prasklé, nebo jinak poškozené může být frézou poškozeno ještě více. 

Jaká chemie je nejlepší na vyčištění kanalizace?

Hydroxid sodný nebo-li louh. Tato chemie je levná a účinná. V kanalizaci však může zůstat a vykrystalizovat ve velmi tvrdou sůl. Tato krastalická ucpávka se potom velmi špatně frézuje.

Lepší je dle mého názoru kyselina chlorovodíková, která velmi účinně likviduje vodní kámen, močový kámen a jiné vápennaté usazeniny. Tato chemie je ale velmi silná, a její použití je nebezpečné a neekologické. Pro tato nebezpečí  kysalinu chloruvodíkovou nedoporučuji. Hlavně se tyto chemie nesmí míchat. Zásaditý louh  s kyselinou vyvolají prudkou reakci až explozi.

Jaké jsou příznaky blížící se havárie kanalizace?

Bublání a zápach. Odpad odtéká pomalu a nepravidelně. Havárie ovšem může nastat bez jakýchkoliv příznaků.

Kdy je nutné odfrézovat domovní kanalizaci?

Při opakovaných haváriích.

Dokážete odstranit problém zapáchající kanalizace?

Příčin může být několik a já pomocí kanalizační kamery mohu velkou část příčin objevit. Pokud však na kanalizaci není žádná vada a kanalizace je řádně odvětraná a sifony fungují, je třeba hledat dále. Například průsak z okolních jímek při deštích a jiné možné zdroje zápachu.

Nejlepší drtič odpadů?

Z mého názoru se jedná o marnivou zbytečnost. Jen tím krmíte hlodavce, kterým drcené zbytky jídla prospívají. Drtič si pořizujte ale pouze v případě že vaše kanalizace je dobře postavená. Jesti je špatně postavená zjistíte, až se vám kanalizace ucpe a drtič odstavíte. Já dávám odpadky na kompost.

Co mám udělat, aby při stavbě domu byla kanalizace dokonale postavená?

Tlakové zkoušky a prohlédnout kanalizaci kamerou před zasypáním. V případě malého spádu je potřeba kontrolovat spád pomocí vodováhy.  Dále je třeba zajistit aby bylo potrubí v zemi řádně zahutněno. Potom je nutné doufat, že vám potrubí neprovrtají třeba podlaháři.

Kde nejčastěji dochází k propadům kanalizace?

V místě kda kanalizace vychází z domu. Pod těžkou plotovou zídkou. V místě kde přjíždí těžká technika. Často bývá potrubí uskřípnuté těsně u septiku. Choulostivé jsou prudké svahy a teréní nerovnosti.

Žijí v kanalizacích potkani?

Samozřejmě. A daří se jim.

Dokážete vyčistit vodovod?

Vodovod nelze z higienických důvodů čistit kanalizační technikou.

Mám pod vanou starý litinový sifon v podlaze. Jak ho vyčistit?

Nečistěte ho. Rovnou sifon vybourejte.

Za dopravu účtujete paušál 350 Kč. To je za cestu tam i zpět?

Ano. Vždy účtuji 350 Kč ve Středních Čechách. Bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Přemýšlím o zvýšení sazby za dopravu v centru Prahy.

Co dělat, když se valí splašky z WC dřezu či jiného odpadu?

Vypnout vodu. Okamžitě. Pozor na elektřinu!

Potom mi zavolejte.

Přidat komentář